Do pobrania

OWUK:
Ogólne Warunki Umów Korporacyjnych

OWZ:
Ogólne Warunki Zakupów

Polityka antykorupcyjna i antyalkoholowa

Polityka antykorupcyjna

Polityka jakości i BHP

Polityka ochrony środowiska

RODO – klauzula ogólna

Polityka jakości i BHP