Kierownik Biura Konstrukcyjnego

Zakres obowiązków:
 • Inicjowanie i wdrażanie postępu technologicznego oraz przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających wzrost wydajności i jakości pracy działu
 • Nadzór nad pracą działu
 • Planowanie pracy zespołu i ocenianie możliwości realizacji zadań projektowych
 • Udział w podejmowaniu decyzji strategicznych w zakresie rozwoju działu
 • Nadzór i kierowanie realizacją procesów projektowych
 • Nadzór i kontrola dokumentacji projektowej własnej i kooperacyjnej
 • Projektowanie zgodnie z przekazanymi przez zleceniodawcę Warunkami Technicznymi oraz według własnych projektów
 • Dokonywanie wyboru aparatury zastosowanej w projekcie z uwzględnieniem najlepszych rozwiązań technicznych i cenowych
 • Uwzględnianie i wprowadzanie do opracowanego projektu niezbędnych zmian i poprawek wynikłych w trakcie realizacji projektu
 • Prowadzenie nadzoru konstrukcyjnego w czasie wykonawstwa, prób i uruchomienia wyrobu
Wymagania:
 • Doświadczenie w projektowaniu instalacji elektrycznych/rozdzielnic (mile widzialna znajomość branży morskiej)
 • Ukończone studia wyższe techniczne
 • Bardzo dobra znajomość i doświadczenie w pracy z programami CAD, jak i oprogramowaniem 3D
 • Umiejętność rozwiązywania problemów konstrukcyjnych
 • Znajomość języka angielskiego - min. poziom średniozaawansowany
 • Doświadczenie w bezpośrednim zarządzaniu zespołem pracowników
 • Wysoko rozwinięte kompetencje kierownicze, w tym w szczególności w zakresie motywowania pracowników i egzekwowania, zdecydowanie w działaniu
 • Bardzo dobra organizacja pracy oraz umiejętność działania pod presją czasu
 • Samodzielność, konsekwencja w działaniu, komunikatywność, kreatywność, inicjatywa
 • Prawo jazdy kategorii B
Oferujemy:
 • Udział w ciekawych projektach, w tym badawczo-rozwojowych
 • Swobodę w podejmowaniu decyzji dotyczących działu
 • Elastyczny czas pracy
 • Premie zależne od wykonywanych zadań
 • Pracę w przyjaznej atmosferze
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej