Innowacje

Naszą ambicją jest kreowanie nowoczesnych i unikalnych rozwiązań służących ludziom.

Naszym najnowszym produktem, nad którym pracujemy w ramach programu INNOSHIP jest ZINTEGROWANY SYSTEM MODELOWANIA ORAZ GRAFICZNEGO PROJEKTOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NA STATKACH.

Zintegrowany system modelowania oraz graficznego projektowania instalacji elektrycznych na statkach to projekt badawczo-rozwojowy współfinansowany z środków unijnych, którego celem jest utworzenie zaawansowane i innowacyjnego oprogramowania do modelowania oraz testowania sieci eleketroenergetycznych na statkach za pomocą środowiska HIL. Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie branży stoczniowej na minimalizację kosztów projektowania oraz budowania jednostek pływających na całym świecie.