Zbiorniki

Produkcja zbiorników ciśnieniowych, bezciśnieniowych, kriogenicznych (LNG, Azot, Tlen) oraz dla substancji trujących i żrących pozwala utrzymywać organizacji wysoki poziom standardów wykonawstwa.